b-splint…….

Vi har märkt en ökad efterfrågan på sk b-splintskenor. Även om den plana stabskenan är klart dominerande så vill vi meddela att vi givetvis gör b-splintskenor på efterfrågan.