Efter upphandling så är vi nu antagna. Vi är ett specialistlabb för bettskenor sedan 1972 och hoppas att ni vill pröva oss. Leveranstider ca 5-6 arbetsdagar plus postgång. Labbsedlar och Svarspost finns för tillfällig utskrift på vår hemsida här. Färgade bettskenor kostar inget extra. Och titta gärna på bildflödet på Instagram : palssonslabb   där kommer ofta information om öppettider mm.

Titta gärna på vår film om avtryckstagning på youtube: bettskenor ……så är vi nog första träff där eller här på hemsidan.

Bästa hälsningar

Bengt Pålsson med personal