Är du ny/gammal kund? Titta på vår instruktionsfilm med ditt team om  hur vi kan undvika felkällor i ledet att kunna göra bra bettskenor!! Klicka på länken eller youtuba: bettskenor

Om Ni tycker den är bra får Ni gärna skicka länken till kollegor.

http://www.youtube.com/watch?v=Eojf27UmtqM