Ökad efterfrågan på tvåskiktsskenor…..

Kärt barn har många namn ….men det finns en ökad efterfrågan på skenor med mjuk insida. Finns i transp och blå. Dessa kan användas som den är 2-3 mm plattor, eller så bygger vi på den som en konventionell  stabskena. Ring vid frågor.