Tar Ni egna patienter?

Nej, Du får kontakta Din tandläkare som sedan är välkommen att anlita oss.

Kan man få ersättning för Snarkskena?

Om Du är medicinskt utredd och har konstaterade apnèer (över ett visst index) så ersätter ofta Ditt landsting en del.