Hoppa till innehåll

TIPS VID UTLÄMNING AV BETTSKENA

SKENAN SITTER FÖR HÅRT

  • Prova alltid skena på modell, där ser du oftast var det tar mest. Vid gipsmodell mjölar gipset sig på de punkter där den sitter hårt eller så kan någon eller ett par tänder gått av på modell under framställningen. Här kan den även sitta för hårt. Avverka lite och prova på modell igen, känns det bättre så prova i munnen. Oftast är det väldigt lite som avgör!

OCKLUSIONEN STÄMMER INTE

  • Vid större avvikelser utan synligt felaktigt index rekommenderas en ny bitning med skenan på plats. Skicka bitningen tillbaka till labbet tillsammans med modeller så korrigerar vi enligt den nya bitningen.

SKENAN VIPPAR

  • Ta gärna nytt avtryck om det är svårt att hitta var skenan “tar emot”. Vi åtgärdar detta på labbet.

PROBLEM MED HÖJDEN

  • Skenorna görs generellt något högre numera när det gäller bettfysiologiska patienter, för att få ett bättre resultat. Önskas en tunn och smidig skena ange gärna det på beställningssedeln.

LÄGESJUSTERING SNARKSKENOR

  • Skulle ett ”vinkelfel” uppstå (skenan passar i ök resp uk men ej i sammanbitningsläge) finns flera åtgärder. Ta ett nytt index eller skicka tillbaka till oss för ”klyvning”. Om nytt index tas se till att varje del är på plats, guida fram ett nytt läge och fixera. Sedan åter till oss för färdigställande (alltid med modeller åter).

Obs Spara alltid modeller för eventuella justeringar i framtiden.