Hoppa till innehåll

Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy förklarar hur Pålssons Tandtekniska Lab, nedan benämnt Pålssons, samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@palsson.nu

När du kontaktar oss, t.ex. för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Pålssons Tandtekniska Lab AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt via t.ex. mässor, kundmöten.

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, interagerar via sociala medier, köper, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
  • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

  • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
  • Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
  • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
  • Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik.
  • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Geografisk information – din geografiska placering.

Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster.

För att utföra riskanalys och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om medicintekniska produkter.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med, tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till, eller delning med, sådana tredje parter.

Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Företaget kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Hur länge behåller vi era uppgifter?

Vi sparar data enligt det medicintekniska regelverket. Det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Vilka rättigheter du har över dina data?

Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Pålssons har om dig och verifiera den information vi har om dig.

Rättelser

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies

Pålssons använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse.

Kontakta oss

Företaget har organisationsnummer 556945–2070 och har sitt säte på adress Pålssons Tandtekniska Lab, BOX 263, 431 23 Mölndal, Västra Götalands Län. Kontakta oss på info@palsson.nu om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.

Denna dataskyddspolicy uppdaterades 2023-05-15.